Otisk

Hotel Schwarzer Bär GmbH
Herrenstraße 11, 4020 Linz
Tel. +43 (0)732 772477, Fax +43 (0)732 772477-47
baer@linz-hotel.at, www.linz-hotel.at
UID: ATU 71183248
Člen Hornorakouské hospodářské komory
Registrační číslo společnosti: 455861i
Místo příslušnosti Linz

Copyright © 2023: Hotel Schwarzer Bär
Odpovědnost za obsah: Hotel Schwarzer Bär
Obsah webových stránek hotelu Schwarzer Bär je chráněn autorskými právy. Reprodukce informací, zejména použití textů, částí textů nebo obrázků, vyžaduje předchozí písemný souhlas hotelu Schwarzer Bär. Hotel Schwarzer Bär se snaží podle svých možností zajistit, aby informace na těchto webových stránkách byly přesné. Jakákoli odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací je však vyloučena. Hotel Zum Schwarzen Bären dále neodpovídá za obsah externích webových stránek, na které vedou hypertextové odkazy. Hotel Schwarzer Bär si vyhrazuje právo na změny nebo doplnění poskytnutých informací bez předchozího upozornění.

FOTO PROOF: Hotel Schwarzer Bär, Turistické sdružení města Linec, OÖ.Tourismus

Všeobecné obchodní podmínky pro hotelnictví (AGBH)

CS – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELNICTVÍ

CS – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELNICTVÍ

CZ – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HOTELIÉRSTVÍ

FR – OBECNÉ PODMÍNKY PRO PRODEJCE NEMOVITOSTÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše údaje proto zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003). V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami.

Při návštěvě našich webových stránek se po dobu trvání relace zaznamenává vaše IP adresa, začátek a konec relace. Děje se tak z technických důvodů, a proto se jedná o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud není dále stanoveno jinak, nebudeme tyto údaje dále zpracovávat.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo e-mailem, budou vámi poskytnuté údaje uloženy po dobu šesti měsíců za účelem zpracování dotazu a v případě dalších dotazů. Tyto údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu.

Ukládání dat

Rádi bychom upozornili, že za účelem zjednodušení nákupního procesu a pozdějšího zpracování smlouvy ukládá provozovatel internetového obchodu v rámci souborů cookie IP údaje vlastníka připojení, jakož i jméno, adresu a číslo kreditní karty […] kupujícího.

Údaje, které poskytujete, jsou nutné k plnění smlouvy nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu. Údaje nebudou předávány třetím stranám, s výjimkou předání údajů o kreditních kartách zpracovatelským bankovním ústavům / poskytovatelům platebních služeb za účelem odepsání kupní ceny, přepravní společnosti / přepravní společnosti, kterou jsme pověřili dodáním zboží, a našemu daňovému poradci za účelem splnění našich daňových povinností.

Po zrušení nákupu budou námi uložené údaje vymazány. V případě uzavření smlouvy budou všechny údaje ze smluvního vztahu uchovávány až do uplynutí doby uchovávání podle daňových předpisů (7 let).

Údaje o jménu, adrese, zakoupeném zboží a datu nákupu se rovněž uchovávají až do uplynutí doby odpovědnosti za výrobek. Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo b) (nezbytné pro plnění smlouvy) GDPR.

Nástroj pro blokování souborů cookie

Ke správě souborů cookie a podobných technologií (sledovací pixely, webové signály atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o fungování služby „Real Cookie Banner“ najdete na adrese https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v této souvislosti je čl.6 odst. 1 lit. c GDPR a čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytnutí osobních údajů není smluvně vyžadováno ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Osobní údaje nejste povinni poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci vaše souhlasy spravovat.

Soubory cookie

Naše webové stránky používají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení pomocí prohlížeče. Nezpůsobují žádné škody.

Soubory cookie používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek.

Pokud si to nepřejete, můžete nastavit svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavování souborů cookie a abyste to povolili pouze v jednotlivých případech.

Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Webová analýza

Naše webové stránky využívají funkce služby pro analýzu webu Google Analytics. K tomuto účelu se používají soubory cookie, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Takto vytvořené informace se přenesou na server poskytovatele a tam se uloží.

Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby se soubory cookie neukládaly.

S poskytovatelem jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů na zakázku.

Vaše IP adresa je zaznamenána, ale okamžitě pseudonymizována. To znamená, že je možná pouze hrubá lokalizace.

Zpracování údajů se provádí na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo f) (oprávněný zájem) GDPR.

Naším zájmem ve smyslu GDPR (oprávněný zájem) je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, jsou údaje uživatelů pseudonymizovány.

Zpravodaj

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru prostřednictvím našich webových stránek. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu a vaše prohlášení, že souhlasíte se zasíláním newsletteru.

Jakmile se zaregistrujete k odběru newsletteru, zašleme vám potvrzovací e-mail s odkazem na potvrzení registrace.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Zrušení rezervace zašlete na následující e-mailovou adresu: baer@linz-hotel.at . Poté vaše údaje v souvislosti se zasíláním newsletteru neprodleně vymažeme. Toto odvolání nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Vaše práva

V zásadě máte právo na informace, opravu, vymazání, omezení, přenositelnost údajů, zrušení a námitku, pokud jde o vaše údaje uložené u nás. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo byly jinak porušeny vaše nároky na ochranu osobních údajů, můžete si na nás stěžovat na adrese baer@linz-hotel.at nebo u úřadu pro ochranu osobních údajů.

Souhlas se soubory cookie pomocí Real Cookie Banneru